Όνομα
basilikisiamoani
Περιοχή
Νομός Αττικής, Νομός Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση
Κωνσταντίνος
ΤΚ
6,986,019,840